Calamares és el instal·lador per defecte d’OpenUAB