L’actualitzador Migasfree i Discover (amb suport dels paquets flatpak i snaps) en acció