OpenUAB és lliure amigable un SO segur

OpenUAB és el primer projecte de l’OPL, i té com a l’objectiu principal, difondre l’ús de programari lliure i estàndards oberts a la nostra universitat.

OpenUAB, deriva d’Ubuntu LTS (sistema). Com a entorn d’escriptori afegim les darreres versions disponibles de KDE Plasma (projecte Neon), que s’actualitzaran al llarg del temps.

Per l’últim, i no menys important, tenim Migasfree com a gestor de software i actualitzacions. Migasfree és un projecte creat i utilitzat a l’ajuntament de Zaragoza.

Agraïm el treball realitzat per totes aquestes comunitats. Tanmateix, agraïm la col·laboració a nivell de disseny gràfic de David Linares (Mcder3), Nitrux, i la unitat de desenvolupament web de l’UAB.

OpenUAB utilitza els seus propis repositoris (mirrors dels diferents projectes, més repositoris propis d’aplicatius) i infraestructura. D’aquesta manera, millorem l’estabilitat i disponibilitat dels paquets, etc.

La millor manera de conèixer OpenUAB és descarregant la seva iso des de l’enllaç següent: