Pychimera és software científic opensource

Pychimera és un programari científic, finançat per beques de recerca pública i desenvolupat a la nostra universitat.

Proporciona accés als mòduls del programa UCSF Chimera a qualsevol intèrpret de Python 2.7, incloent programació interactiva amb eines com IPython i Jupyter Notebooks, fent-lo més fàcil d’usar amb programari de tercers.

Pychimera és disponible per Linux, Mac OS X i Windows.