Pychimera

Pychimera és software científic opensource

Pychimera és un programari científic, finançat per beques de recerca pública i desenvolupat a la nostra universitat.

Proporciona accés als mòduls del programa UCSF Chimera a qualsevol intèrpret de Python 2.7, incloent programació interactiva amb eines com IPython i Jupyter Notebooks, fent-lo més fàcil d’usar amb programari de tercers.

Pychimera és disponible per Linux, Mac OS X i Windows.

Software lliure al grau MatCAD

Nou Grau en Matemàtica Computacional i Analítica de Dades MatCAD MatCAD MATCAD

El nou grau en Matemàtiques Computacional i Analítica de Dades utilitzarà una gran quantitat de software lliure, com ara:

SageMath, Python, Spyder3 (entorn de desenvolupament), R, R-Studio, Octave, ImageMagick, matplotlib, gnuplot, IntelliJ IDEA Community …

Per aquest motiu, l’OPL ha preparat 2 portàtils i una VM (Virtualbox), amb OpenUAB 2019 i tot el software necessari pel grau.

Podeu trobar els portàtils a préstec a la biblioteca de les facultats de Ciències i Biociències.

El professor Josep-Maria Mondelo, ofereix una  màquina virtual creada amb el software Virtualbox, als alumnes del grau. Podeu descarregar-la a l’apartat “Descarrega VM” d’aquest mateix article.